Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Михайлович Татьяна Степановна. Формирование логических умений в младших школьников в процессе решения задач : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 1992-06-23; . Институт педагогики АПН Украины. – , 0493U004162.
Знайдено 1 документів
Поширити