Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гершкович Яков Петрович. Сабатиновская культура Нижнего Поднепровья и Северо-Западного Приазовья : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 1993-12-22; . Институт археологии Национальной Академии наук Украины. – , 0494U000002.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15