Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Осипчук Алла Андріївна. Створення та оцінка селекційного матеріалу картоплі для різних ґрунтово-кліматичних зон. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.05 - Селекція і насінництво : захищена 1999-06-22; . Інститут картоплярства УААН. – , 0499U002895.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02