Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Мурашин Олександр Геннадійович. Акти прямого народовладдя у правовій системі. : д.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2001-06-11; . Національна академія внутрішніх справ України. – , 0501U000221.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02