Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Шагінян Леонід Робертович. Механізми формування тонких плівок, отримуваних різними методами іонно-плазмового осаджування : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2001-06-06; . Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – , 0501U000234.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-03-05