Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Ротерс Тетяна Тихонівна. Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та естетичного виховання : д.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2002-04-24; . Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – , 0502U000182.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25