Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гончаренко Владислав Васильович. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика. : д.е.н. : спец.. 08.05.01 - Світове господарство і міжнародні відносини : захищена 2002-04-29; . Полтавський університет споживчої кооперації України. – , 0502U000197.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25