Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Купчинська Олена Георгіївна. Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу. Патогенетичні механізми та шляхи медикаментозної корекції : д.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2004-04-27; . Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України. – , 0504U000295.
Знайдено 1 документів
Поширити