Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кнауб Людмила Володимирівна. Газодинамічні процеси взаємодії полідисперсних потоків у вихрових апаратах : д.т.н. : спец.. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : захищена 2005-04-12; . Одеський національний політехнічний університет. – , 0505U000222.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28