Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Глазунов Микола Михайлович,. Розробка методів обґрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел, : д.ф.-м.н. : спец.. 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики : захищена 2005-04-29; . Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – , 0505U000280.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14