Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Заславський Борис Григорович. Технологічні основи вирощування лужногалоїдних сцинтиляційних монокристалів із розплавів зі змінною геометрією вільної поверхні. : д.т.н. : спец.. 05.02.01 - Матеріалознавство : захищена 2006-01-18; . Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України. – , 0506U000093.
Знайдено 1 документів
Поширити