Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Юхименко Петро Іванович. Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз : д.е.н. : спец.. 08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки : захищена 2006-02-21; . Білоцерківський державний аграрний університет. – , 0506U000108.
Знайдено 1 документів
Поширити