Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Сак Тамара Василівна. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою психічного розвитку у школі інтенсивної педагогічної корекції : д.психол.н. : спец.. 19.00.08 - Спеціальна психологія : захищена 2006-04-18; . Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – , 0506U000202.
Знайдено 1 документів
Поширити