Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Козак Микола Савович. Взаємозв'язок між станом периферійного та центральних відділів слухового аналізатора і даними електроенцефалографії при дії екзогенних факторів (шум, радіація). : д.мед.н. : спец.. 14.01.19 - Оториноларингологія : захищена 2006-04-21; . Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України. – , 0506U000236.
Знайдено 1 документів
Поширити