Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Перекрестов Вячеслав Іванович. Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації : д.т.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2006-05-29; . Сумський державний університет. – , 0506U000374.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25