Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Крячок Ірина Анатоліївна. Оптимізація шляхів діагностики та лікування хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання низького ступеня злоякісності. : д.мед.н. : спец.. 14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія : захищена 2006-06-06; . Науковий центр радіаційної медицини АМН України. – , 0506U000391.
Знайдено 1 документів
Поширити