Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кочуєва Марина Миколаївна. Гемодинамічні і імунологічні аспекти діастолічної серцевої недостатності різного ґенезу і методи корекції. : д.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2008-01-25; . Харківська медична академія післядипломної осві-ти. – , 0508U000092.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26