Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Чернявська Євгенія Іванівна. Реструктуризація підприємства: політекономічні аспекти : д.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2009-03-25; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0509U000234.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02