Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Дутка Ганна Яківна. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній підготовці майбутніх економістів : д.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-01-20; . Інститут педагогіки АПН України. – , 0510U000073.
Знайдено 1 документів
Поширити