Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Прокопов Віктор Григорович. Підвищення ефективності моделювання багатовимірних процесів теплопереносу на основі методів поліаргументних систем і теорії локалізації. : д.т.н. : спец.. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : захищена 2010-01-27; . Інститут технічної теплофізики НАН України. – , 0510U000077.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25