Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Шерман Олена Михайлівна. Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес : д.політ.н. : спец.. 23.00.02 - Політичні інститути та процеси : захищена 2010-01-29; . Одеська національна юридична академія. – , 0510U000121.
Знайдено 1 документів
Поширити