Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Молодцов Олександр Володимирович. Сітьова парадигма територіального розвитку: сутність, логіка впровадження. : д.держ.упр. : спец.. 25.00.01 - Теорія і історія державного управління : захищена 2010-02-18; . Національна академія державного управління при Президентові України. – , 0510U000160.
Знайдено 1 документів
Поширити