Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Андрєєва Ольга Миколаївна. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією. : д.політ.н. : спец.. 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки : захищена 2010-03-09; . Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – , 0510U000162.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25