Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Царик Любомир Петрович. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація). : д.геогр.н. : спец.. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів : захищена 2010-02-12; . Тернопiльський державний педагогiчний унiверситет iм. В. Гнатюка. – , 0510U000176.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19