Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Голод Петро Іванович. Метод орбіт в теорії нелінійних інтегровних гамільтонових систем : д.ф.-м.н. : спец.. 01.04.02 - Теоретична фізика : захищена 2010-03-11; . Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. – , 0510U000202.
Знайдено 1 документів
Поширити