Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Дробот Ігор Олександрович. Теоретико-методологічні засади гарантування місцевого самоврядування в Україні : д.держ.упр. : спец.. 25.00.04 - Місцеве самоврядування : захищена 2010-02-23; . Національна академія державного управління при Президентові України. – , 0510U000205.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19