Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Хамрай Олексій Олександрович. Обмеження структури арабської граматики: семантика й синкретизм граматичного значення. : д.філол.н. : спец.. 10.02.13 - Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії : захищена 2010-11-24; . Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – , 0510U000824.
Знайдено 1 документів
Поширити