Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Соха Володимир Георгійович. Науково - методичні основи підвищення єксплуатаційної ефектівності технологічних систем теплоізоляції фасадів : д.т.н. : спец.. 05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва : захищена 2010-12-01; . Одеська державна академія будівництва та архітектури. – , 0510U000832.
Знайдено 1 документів
Поширити