Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Зінчук Олександр миколайович. Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та екстрене превентивне лікування : д.мед.н. : спец.. 14.01.13 - Інфекційні хвороби : захищена 2010-11-25; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0510U000862.
Знайдено 1 документів
Поширити