Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Орлов Ігор Віталійович. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов'язань суб'єктів господарювання : д.е.н. : спец.. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-04-20; . Житомирський державний технологічний університет. – , 0511U000302.
Знайдено 1 документів
Поширити