Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Грінченко Гелінада Геннадіївна. Українські остарбайтери в системі примусової праці Третього райху: проблеми історичної пам'яті. : д.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2011-04-29; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0511U000342.
Знайдено 1 документів
Поширити