Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Куклін Олег Володимирович. Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань : д.е.н. : спец.. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки : захищена 2011-04-27; . Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. – , 0511U000352.
Знайдено 1 документів
Поширити