Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Бутенко Ольга Станіславівна. Методологія прогнозування розвитку аномалій антропогенного походження на основі логіко-алгебраїчних моделей комплексування даних моніторингу екосистем : д.т.н. : спец.. 05.07.12 - Дистанційні аерокосмічні дослідження : захищена 2011-04-29; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0511U000392.
Знайдено 1 документів
Поширити