Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Шаповал Роман Володимирович. Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні : д.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2011-05-20; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0511U000398.
Знайдено 1 документів
Поширити