Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Лісовал Анатолій Анатолійович. Теоретичні основи управління подачею палива і повітря в дизелях з газотурбінним наддувом : д.т.н. : спец.. 05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки : захищена 2011-05-27; . Національний транспортний університет. – , 0511U000432.
Знайдено 1 документів
Поширити