Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Зимомря Іван Миколайович. Австрійська мала проза ХХ століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції. : д.філол.н. : спец.. 10.01.04 - Література зарубіжних країн : захищена 2011-05-30; . Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – , 0511U000489.
Знайдено 1 документів
Поширити