Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Біскуб Ірина Павлівна. Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англомовному дискурсі програмного забезпечення. : д.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2011-05-26; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0511U000545.
Знайдено 1 документів
Поширити