Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Маркова Вікторія Анатоліївна. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку : к.соц.комунік. : спец.. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : захищена 2011-06-22; . Харківська державна академія культури. – , 0511U000582.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25