Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Прохорова Вікторія Володимирівна. Управління економічним розвитком авіапідприємств. : д.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2011-07-01; . Національний авіаційний університет. – , 0511U000628.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25