Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Заблоцька Ольга Сергіївна. Теоретичні і методичні засади формування предметних компетенцій з хімії у майбутніх фахівців екологічних спеціальностей : д.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2011-09-09; . Житомирський національний агроекологічний університет. – , 0511U000674.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25