Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Микитенко Оксана Олегівна. Поховальні плачі у балканослов'янській фольклорній традиції: прагматика і семантика тексту. Етнопоетичні константи. : д.філол.н. : спец.. 10.01.07 - Фольклористика : захищена 2012-06-13; . Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України. – , 0512U000487.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17