Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Гришова Інна Юріївна. Економічні механізми формування та використання оборотного капіталу молокопереробних підприємств: теорія методологія та практика : д.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2012-07-13; . Міжнародний університет бізнесу і права. – , 0512U000632.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19