Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кривий Олександр Федорович. Просторові задачі теорії пружності для кусково-однорідного анізотропного середовища за наявності внутрішніх і міжфазних дефектів : д.ф.-м.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2012-07-09; . Одеська національна морська академія. – , 0512U000634.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15