Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Отченашко Володимир Віталійович. Теоретичне та експериментальне обґрунтування норм годівлі перепелів м'ясного напряму продуктивності : д.с.-г.н. : спец.. 06.02.02 - Годівля тварин і технологія кормів : захищена 2012-09-20; . Національний університет біоресурсів і природокористування України. – , 0512U000644.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-22