Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Смачило Ростислав Михайлович. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічної тактики і лікування жовчних нориць. : д.мед.н. : спец.. 14.01.03 - Хірургія : захищена 2018-01-11; . Харківський національний медичний університет. – , 0518U000047.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24