Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Тюріна Тамара Георгіївна. Виховання духовності студентської молоді у контексті ноосферної освіти. : д.пед.н. : спец.. 13.00.07 - Теорія і методика виховання : захищена 2018-04-25; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0518U000070.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23