Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Вішнікіна Любов Петрівна. Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи : д.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2018-03-30; . Інститут педагогіки НАПН України. – , 0518U000087.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23