Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Кравченко Ніна Олександрівна. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід) : д.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2018-03-30; . Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – , 0518U000103.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12