Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Калєніченко Лідія Іванівна. Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: загальнотеоретична характеристика : д.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2018-06-24; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0518U000203.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23