Знайдено 1 документів
Дисертація докторська
Копач Ольга Володимирівна. Клітинні та молекулярні спільнальні механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів : Доктор біологічних наук : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2020-07-09; . Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. – Київ, 0520U100330.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25